Nederlands op het Odulphus

Onderbouw 


Bovenbouw

Oefeningen Redekundig ontleden

Oefeningen Werkwoordspelling

Beknopt Overzicht Spellingregels

Vervoeging Engelse Werkwoorden

Spellingregels van de Taalunie (Het Groene Boekje)

Extra Spellingoefeningen (CambiumNed)

Extra Spellingoefeningen (zeer uitgebreid)

 Beknopt Overzicht Stijlfouten

Klas 2 havo / vwo
Fictieopdracht1 10/11klas 2
Fictie voorblad 10/11 klas 2


Klas 3 vwo
Leeslijst fictie klas 3
Voorblad leeslijst klas 3
Overzicht signaalwoorden
1e Fictieopdracht vwo 3


Tegenspraak: Debattips Argumenten 

Tegenspraak: Debattips Presentatie

Debattips van het Debatinstituut

Verlevendig je tekst - Een aantal tips om helder te formuleren

Uit het VADEMECUM: Het maken van een werkstuk

Het maken van een bronnenlijst

Het maken van een leesverslag (met primaire gegevens)


Klas 4 vwo
Boekenlijst 4hv A-en B-boeken
Leesautobiografie 4vwo

Boekverslag N1 4vwo (enj/dal)
Diagnostische toets Formuleren (pptx)

Klas 5 vwo

Boekverslag N5 5vwo (enj)
Webspeller

Klas 6 vwo

Keuzelijst N9 klas 6
Boekverslag N9 6vwo (enj)

Literatuur van 1880 tot1914
Literatuur van1914 tot 1940 modernisme
"Er bestaat maar één koppelwerkwoord"

Gratis mindmapping software
Freemind (Windows, Linux & Mac)
Mindnode (Mac)Vragen en Opmerkingen? mailto:j.engelen@jrl.nlDSE-teller